Jag hatar Symbian!


Saker som säger en del om hur det är att utveckla för:
  • Projekten måste ligga på samma enhet som SDK:t
  • Man får inte ha mellanslag i sökvägen till projektet. Leder till oförklarliga fel.
  • Beteendet hos simulatorn och device skiljer enormt
  • Skiten kompilerar inte likadant för olika targets, skiljer t.ex på signed/unsigned
  • Normala applikationer stödjer inte globaler


  • Sen så i största allmänhet:
  • OS:et är slöare än allt
  • OS:et multitaskar inte
  • Har en upplösning för timers etc på som minst 1/64sek
  • Mer kommer, har bara skrapat på ytan..